Archiwum kategorii: Bez kategorii

Ogłoszenia duszpasterskie 02.10.2022 r

 1. W tym tygodniu obchodzimy:
  • wtorek – św. Franciszka z Asyżu;
  • środa – św. Faustyny Kowalskiej, zak;
  • piątek – NMP Różańcowej.
 2. Dziś na mszy św. o g. 11.30 poświęcenie Różańców dzieci I- komunijnych.
 3. Trwamy na modlitwie Różańcowej. W kościele Parafialnym Różaniec o g. 17.30, w kaplicy w Skrzynkach codziennie o g. 17.00, a o g. 16.30 kiedy jest msza św. starajmy się choć 1 dziesiątkę Różańca odmówić w drodze do szkoły czy pracy.
 4. We wtorki zapraszam szczególnie Parafian z Mirosławek, we środę z Tomiczek, w piątek z Tomic i Rybojedzka. Dzieci zapraszam zwłaszcza we środę.
 5. W tym tygodniu okazja do spowiedzi – czwartek – od g. 16.30 – modlimy się na Różańcu o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, pierwszy piątek m-ca Tomice – spowiedź od. g. 17.30. szczególnie zapraszam dzieci i młodzież. Od g. 9.00 odwiedzę chorych parafian.
 6. Dziś w Stęszewie o g. 18.00 rozpoczyna się kurs przedmałżeński.
 7. Za 2 tygodnie przypada Dzień Papieski. W tym dniu zbiórka do puszek na Stypendia – „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – dla uzdolnionej młodzieży.
 8. 8.10 można oddać krew w Stęszewie. Szczegóły w gablocie.
 9. Dzierżawców ziemi parafialnej zapraszam we wtorek lub środę po wieczornej mszy św. celem uregulowania płatności jesiennej.
 10. Przypomnienie: jeśli chcemy postawić nowy pomnik na cmentarzu lub załatwić jakąkolwiek sprawę z grobem najpierw trzeba zgłosić się do biura parafialnego.
 11. Biuro parafialne jest czynne od wtorku do piątku po wieczornej mszy św. lub po wcześniejszym uzgodnieniu.

Ogłoszenia duszpasterskie 25.09.2022 r

 1. W tym tygodniu obchodzimy:
  • wtorek – św. Wincentego a Paulo, k;
  • środa – św. Wacława, m;
  • czwartek – św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała;
  • piątek – św. Hieronima, k i dK;
  • sobota – św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dK.
 2. Składam serdeczne podziękowania dla tych wszystkich, którzy włączyli się i pomogli w przeprowadzeniu wizytacji biskupiej. Bóg zapłać za to dobro.
 3. Dziś obchodzimy Dzień Migranta i Uchodźcy.
 4. Od soboty rozpoczynamy październik miesiąc modlitwy różańcowej. W kościele Parafialnym Różaniec będzie o g. 17.30, a w Skrzynkach o g. 16.30. We wtorki zapraszam szczególnie Parafian z Mirosławek, środę z Tomiczek, piątek z Tomic i Rybojedzka. Dzieci szczególnie I-komunijne zapraszam we środę. Starajmy się choć 1 dziesiątkę odmówić każdego dnia, czy to w drodze do pracy, czy w domu. Za tydzień na mszy św. o g. 11.30 poświęcenie Różańców dzieciom komunijnym i krótkie zebranie.
 5. Dzierżawców ziemi parafialnej zapraszam we wtorek lub środę po wieczornej mszy św. celem uregulowania płatności jesiennej.
 6. Przypomnienie: jeśli chcemy postawić nowy pomnik na cmentarzu lub załatwić jakąkolwiek sprawę z grobem najpierw trzeba zgłosić się do biura parafialnego.
 7. Jak możemy zauważyć został postawiony nowy pomnik ku czci Ks. Witolda Żuchowskiego. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili i przy tym dziele pracowali. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Koła Żywego Różańca. Bóg zapłać za to dobro.
 8. Biuro parafialne jest czynne od wtorku do piątku po wieczornej mszy św. lub po wcześniejszym uzgodnieniu.

Ogłoszenia duszpasterskie 18.09.2022 r

 1. W tym tygodniu obchodzimy:
  • wtorek – św. mm. Andrzeja k., Pawła i tow;
  • środa – św. Mateusza, ap. i ew;
  • piątek św. Ojca Pio z Pietrelciny k.
 2. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Będziemy modlić się za tych, którzy przekazują informacje.
 3. W najbliższą piątek będziemy przeżywać wizytację naszej Parafii przez Ks. Bpa Jana Glapiaka. Najważniejsze punkty to:
  • g. 10.00 – msza św. z udziałem chorych, starszych i cierpiących w Skrzynkach
  • g. 15.00 – nabożeństwo za zmarłych na cmentarzu
  • g. 16.15 – posiedzenie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej na probostwie / tutaj wręczenie Pani Barbarze Rożek medalu – Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis – za zasługi dla Archidiecezj Poznańskiej i Parafii Tomice, przyznanej przez Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego.
  • g. 18.00 – msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania – zapraszam wszystkich, a szczególnie bliskich młodzieży bierzmowanej.
   Niech to będzie radosne przeżycie tych uroczystości dla naszej wspólnoty. Postarajmy się wywiesić flagi oraz uporządkować teren przykościelny.
 4. Jak możemy zauważyć został postawiony nowy pomnik ku czci Ks. Witolda Żuchowskiego. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili i przy tym dziele pracowali. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Koła Żywego Różańca. Bóg zapłać za to dobro.
 5. Dziś po każdej mszy św. zbiórka na KUL, WT UAM i szkoły katolickie. Wesprzyjmy w miarę możliwości te dzieła.
 6. Biuro parafialne jest czynne od wtorku do piątku po wieczornej mszy św. lub po wcześniejszym uzgodnieniu.

Ogłoszenia duszpasterskie 11.09.2022 r

 1. W tym tygodniu obchodzimy:
  • wtorek – św. Jana Chryzostoma bp. i DK;
  • środa – Podwyższenie Krzyża Świętego;
  • czwartek – NMP Bolesnej;
  • piątek – św. mm. Korneliusza, pap. i Cypriana, bp;
  • niedziela – św. Stanisława Kostki, zak., patrona Polski – Imieniny Arcybiskupa Metropolity.
 2. Wychodząc z kościoła możemy zabrać poświęcone ziarno.
 3. W najbliższą piątek zapraszam na wieczorną mszę św. kandydatów do bierzmowania razem ze świadkami na swoją próbę. Obecność obowiązkowa.
 4. Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy Tydzień Wychowania i Kwartalne Dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Polećmy tę intencje szczególnie przez ręce Maryi.
 5. Jak możemy zauważyć rozpoczęły się prace wstępne przy naprawie muru wokół Kościoła. Wszystkim, którzy się włączyli w to dzieło składam serdeczne Bóg zapłać.
 6. Przypominam, że tym którym minęła prolongata grobu powinien zgłosić się do biura parafialnego.
 7. Za tydzień po każdej mszy św. zbiórka na KUL, WT UAM i szkoły katolickie. Wesprzyjmy w miarę możliwości te dzieła.
 8. Biuro parafialne jest czynne od wtorku do piątku po wieczornej mszy św. lub po wcześniejszym uzgodnieniu.
 9. Przypominam, że okazja do spowiedzi św. jest przed każdą mszą św.

Ogłoszenia duszpasterskie 04.09.2022 r

 1. W tym tygodniu obchodzimy:
  • czwartek – Narodzenie NMP;
  • piątek – św. Piotra Klawera, k.
 2. W najbliższą sobotę na mszy św. o g. 18.00 poświęcimy ziarno siewne, które zabierzemy do naszych domów i pomodlimy się o Boże Błog. w pracach polowych.
 3. W najbliższą piątek zapraszam na wieczorną mszę św. Rodziców dzieci, które w przyszłym roku przystąpią do pierwszej komunii św. Obecność konieczna.
 4. Za tydzień rozpoczniemy Tydzień Wychowania i Kwartalne Dni Modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Polećmy tę intencje szczególnie przez ręce Maryi.
 5. Przypominam, że tym którym minęła prolongata grobu powinien zgłosić się do biura parafialnego.
 6. Biuro parafialne jest czynne od wtorku do piątku po wieczornej mszy św. lub po wcześniejszym uzgodnieniu.
 7. Przypominam, że okazja do spowiedzi św. jest przed każdą mszą św.
 8. Zapraszam dzieci po owieczki i życzę Błogosławionej niedzieli i tygodnia.

Ogłoszenia duszpasterskie 28.08.2022 r

 1. W tym tygodniu obchodzimy:
  • poniedziałek – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela;
  • sobota – św. Grzegorza Wielkiego, pap. i DK.
 2. 1.09. – czwartek – przypada 83 rocz. wybuchu II wojny światowej. Jest to także Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia. Pamiętajmy w naszych modlitwa o tych, którzy zginęli zwłaszcza z naszej Parafii.
 3. We środę na godz. 17.15 zapraszam ministrantów i kandydatów na ministrantów na swoją zbiórkę. Szczególnie zapraszam chłopców z klasy IV, którzy chcą rozpocząć tak piękną drogę z Panem Jezusem.
 4. W tym tygodniu przypada I-czwartek i piątek miesiąca. We czwartek w Skrzynkach o g. 16.30 pomodlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. W piątek okazja do spowiedzi św. od g. 17.30. zapraszam szczególnie klasy po komunijne z I-piątkami miesiąca. Od g. 9.00 odwiedzę chorych Parafian. A w przyszłą niedzielę na mszy św. o g. 11.30 poświęcimy tornistry i przybory szkolne klasie I. Serdecznie zapraszam.
 5. W piątek na godz. 18.00 zapraszam kandydatów do Bierzmowania na swoje spotkanie Obecność obowiązkowa.
 6. Przypominam, że tym którym minęła prolongata grobu powinien zgłosić się do biura parafialnego.
 7. Biuro parafialne jest czynne od wtorku do piątku po wieczornej mszy św. lub po wcześniejszym uzgodnieniu.
 8. Przypominam, że okazja do spowiedzi św. jest przed każdą mszą św.
 9. Wszystkim życzę Błogosławionej niedzieli i tygodnia.