Ogłoszenia duszpasterskie 18.09.2022 r

 1. W tym tygodniu obchodzimy:
  • wtorek – św. mm. Andrzeja k., Pawła i tow;
  • środa – św. Mateusza, ap. i ew;
  • piątek św. Ojca Pio z Pietrelciny k.
 2. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Będziemy modlić się za tych, którzy przekazują informacje.
 3. W najbliższą piątek będziemy przeżywać wizytację naszej Parafii przez Ks. Bpa Jana Glapiaka. Najważniejsze punkty to:
  • g. 10.00 – msza św. z udziałem chorych, starszych i cierpiących w Skrzynkach
  • g. 15.00 – nabożeństwo za zmarłych na cmentarzu
  • g. 16.15 – posiedzenie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej na probostwie / tutaj wręczenie Pani Barbarze Rożek medalu – Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis – za zasługi dla Archidiecezj Poznańskiej i Parafii Tomice, przyznanej przez Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego.
  • g. 18.00 – msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania – zapraszam wszystkich, a szczególnie bliskich młodzieży bierzmowanej.
   Niech to będzie radosne przeżycie tych uroczystości dla naszej wspólnoty. Postarajmy się wywiesić flagi oraz uporządkować teren przykościelny.
 4. Jak możemy zauważyć został postawiony nowy pomnik ku czci Ks. Witolda Żuchowskiego. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili i przy tym dziele pracowali. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Koła Żywego Różańca. Bóg zapłać za to dobro.
 5. Dziś po każdej mszy św. zbiórka na KUL, WT UAM i szkoły katolickie. Wesprzyjmy w miarę możliwości te dzieła.
 6. Biuro parafialne jest czynne od wtorku do piątku po wieczornej mszy św. lub po wcześniejszym uzgodnieniu.
Scroll to Top